Beste Klant,

 

De foto’s van de wedstrijden waar wij aanwezig waren zijn gearchiveerd. Wilt u de van u genomen foto’s alsnog

bekijken, kunnen wij op verzoek een link voor u klaarzetten. U kunt deze aanvragen door een mail te sturen naar

info@troullioud-fotografie.nl met de naam van de ruiter en de desbetreffende wedstrijd(en).

De aan deze service verbonden kosten bedragen voor Nederland € 28,50 en voor Europa € 30,00, vooraf over te maken naar

ING rekeningnummer:

IBAN: NL93INGB0009353996

BIC: INGBNL2A

ten name van H. J. B. Troullioud, Honselersdijk.

Bij het plaatsen van een bestelling worden deze kosten op het totaalbedrag van de bestelling in mindering gebracht.

 

Vriendelijke groet, José Troullioud

 

 

Dear Customer,

 

The pictures of the events were we were present are on file. If you are interested in viewing the pictures made

of you, we can prepare a link on request. You can order this link by mailing your request to info@troullioud-fotografie.nl stating the riders name as well as the name of the event. This service costs for the  Netherlands € 28,50 and for

Europe € 30,00 to be paid in advance to

ING Bank, account number:

IBAN: NL93INGB0009353996

BIC: INGBNL2A

on behalf H. J. B. Troullioud, Honselersdijk.

As soon as you place an order this amount shall be deducted from the total amount of your order.

 

For foreign payments:

IBAN: NL93INGB0009353996

BIC: INGBNL2A

 

Kind regards, José Troullioud

 

Fotosessie

 

Dagtarief

Het tarief voor het maken van een fotosessie bedraagt

€ 400 per dag exclusief kilometervergoeding à € 0,30 per kilometer.

 

Wij staan 8 uur tot uw beschikking om de door u

gewenste foto’s te maken.Het aantal te maken foto’s is onbegrensd.

 

U ontvangt van ons:

Een CD met daarop een selectie uit de gemaakte foto’s,

waaruit u een keuze kunt maken.

 

Naar uw keuze ontvangt u:

8 foto’s formaat A5 (nabestellingen € 12,50 per foto plus € 3,50 verzendkosten).

5 foto’s formaat A4 (nabestellingen € 19,00 per foto plus € 3,50 verzendkosten).

2 foto’s formaat A3 (nabestelling € 27 plus € 10,00 verzendkosten).

 

 

Dagdeeltarief

Voor een dagdeel berekenen wij € 250 exclusief kilometervergoeding à € 0,30 per kilometer.

 

Wij staan 4 uur tot uw beschikking om de door u gewenste foto’s te maken.

Het aantal te maken foto’s is onbegrensd.

 

 

U ontvangt van ons:

Een CD met daarop een selectie uit de gemaakte foto’s, waaruit u een keuze kunt maken.

 

Naar uw keuze ontvangt u:

5 foto’s formaat A5 (nabestellingen € 12,50 per foto plus € 3,50 verzendkosten).

3 foto’s formaat A4 (nabestellingen € 19,00 per foto plus € 3,50 verzendkosten).

1 foto’s formaat A3 (nabestelling € 27 plus € 10,00 verzendkosten).

 

Na aanschaf zijn de foto’s vrij van publicatierecht, onder voorbehoud van naamsvermelding.

Prijzen afdrukken

 

A5  14 x 20,2  cm   €   12,50

A4  21 x 29,7  cm   €   19,00

A3  29,7 x 42  cm   €   27,00

 

Deze prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief  verzendkosten

 

Verzendkosten tot A4   Nederland € 3,50   Europa € 5,00

Verzendkosten       A3   Nederland € 10,00 Europa € 15,00

 

Digitaal 10 x 15 cm- 300 DPI € 35,00  (rechten vrij)

Digitaal 10 x 15 cm- 72 DPI € 17,50  (niet rechten vrij)

Internet fotolink Nederland € 28,50 - Europa € 30,00

 

Maak het totaalbedrag over naar ING bank, rekeningnummer:

IBAN: NL93INGB0009353996 ten name van H. J. B. Troullioud, Honselersdijk, Nederland.

 

Betalingen vanuit het buitenland

IBAN: NL93INGB0009353996

BIC: INGBNL2A

 

Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling binnen 14 dagen verwerkt.

 

Transfer the total amount to:

ING bank, account number IBAN: NL93INGB0009353996 on behalf of H. J. B. Troullioud,

Honselersdijk, The Netherlands.

 

For foreign payments

IBAN: NL93INGB0009353996

BIC: INGBNL2A

 

Upon receipt of your payment, your order will be handled within 14 days.

 

 

‘s-Gravenzandseweg 2

2291 PE  Wateringen

 

Postbus 111

2675 ZJ  Honselersdijk

 

T   +31 (0)174 614 388

M  +31 (0) 655 102 275

info@troullioud-fotografie.nl

www.troullioud-fotografie.nl

Disclaimer

 

Wettelijke kennisgeving, met betrekking tot het gebruik van deze website.

Deze website www.troullioud-fotografie is eigendom van José Troullioud, handelend onder de naam

Troullioud Fotografie. Door deze website te raadplegen verklaart u zich akkoord met onderstaande condities.

 

Intellectueel eigendom

Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, ge-upload of ge-download,

verzonden worden of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt of gefotografeerd worden verspreid,

noch voor persoonlijk, noch voor commercieel gebruik, zonder schriftelijke toestemming van Troullioud Fotografie

vooraf. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website is een schending van het copyright en overige rechten van Troullioud Fotografie.

 

Aansprakelijkheid

Troullioud Fotografie is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade

voortkomend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van de informatie op www.troullioud-fortografie.nl.

 

Toepasbaar recht

Op bovenstaande condities is het Nederlands recht van toepassing. Enig dispuut voortkomend uit deze condities

zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.

 

Copyright©

Het copyright van de website www.troullioud-fotografie ligt bij Troullioud Fotografie, ‘s-Gravenzandseweg 2

2291 PE, Wateringen, Nederland.

 

 

ALL RIGHTS RESERVED 2013

CREATED BY TROULLIOUD DESIGN